404

404

قابل شنیدن در :
لیست قطعات
4. کتاب شعر به همراهی نورا
دریافت رایگان
6. سینما *اسکیت
دریافت رایگان
9. آیینه‌ی بی بازتاب
دریافت رایگان
10. نسیان
دریافت رایگان
11. پستچی زمان *اسکیت
دریافت رایگان
12. نشونی به همراه نوید
دریافت رایگان
13. دروغ به همراه صفیر
دریافت رایگان
14. مجسمه‌های سنگی
دریافت رایگان
15. مکر به همراهی نورا
دریافت رایگان
16. نا آشنا
دریافت رایگان
17. کتاب جادو به همراه فرزان و بامداد
دریافت رایگان
18. قفس *اسکیت
دریافت رایگان
20. امتحان
دریافت رایگان
شناسنامه‌ی اثر

آهنگساز، میکس و مسترینگ : فرشاد
طراح جلد : بهزاد یوسفی
هنرمندان مهمان : نورا، نوید، صفیر، بامداد و فرزان

تاریخ انتشار : 4 مهر 1397

پاییز 1396 تا پاییز 1397